Mesafeli Satış Sözleşmesi

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

 MADDE 1 - TARAFLAR

 

1.1. SATICI:

Ünvanı           : EGN DIŞ TİC. A.Ş.

Adresi            : Işıklar Mh. Aydınlar Cd. No:85 Bornova - İzmir - Türkiye

Telefon                : 02324781953

Fax                        :  0232 4363113

E-posta          : info@egnfitting.com

 

1.2. ALICI:

 

Adı-Soyadı / Ünvanı : ........

Adresi                         : ........

Telefon                      : ........

E-posta                      : ........

 

 

MADDE 2 - KONU

 

İşbu Sözleşmenin konusu, ALICI'nın SATICI'ya ait www.b2begn.com internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

 

 

MADDE 3 - SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN

 

3.1. Ürünlerin Cinsi ve türü, Miktarı, Marka/Modeli, Rengi, Vergiler Dahil Satıs Bedeli (adet x birim fiyat olarak) asagıda belirtildigi gibidir:

 

Ürün Adı        Adet    KDV Dahil Fiyatı       Ara Toplam

........                ........    ........                           ........

........                ........    ........                           ........

 

3.2. Ödeme şekli: Kredi Kartı ile İşlem

Bankanız kampanyalar düzenleyerek sizin seçtiginiz taksit adedinin daha üstünde bir taksit adedi uygulayabilir, taksit öteleme gibi hizmetler sunulabilir. Bu tür kampanyalar bankanızın inisiyatifindedir ve sirketimizin bilgisi dâhilinde olması durumunda sayfalarımızda kampanyalar hakkında bilgi Kredi kartınızın hesap kesim tarihinden itibaren siparis toplamı taksit adedine bölünerek kredi verilmektedir. kartı özetinize bankanız tarafından yansıtılacaktır. Banka taksit tutarlarını küsurat farklarını dikkate alarak aylara esit olarak dagıtmayabilir. Detaylı ödeme planınızın olusturulması bankanız inisiyatifindedir.

 

3.3. Diger yandan vadeli satısların sadece Bankalara ait kredi kartları ile yapılması nedeniyle,ALICI, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edecegini,yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri geregince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin Banka ve ALICI arasındaki kredi kartı sözlesmesi kapsamında uygulanacagını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

3.4 - Teslimat Şekli ve Adresi:

 Sipariş onayı mailinin gönderilmesiyle birlikte, ürün/ürünler satıcının anlaşmalı olduğu Kargo Şirketine verilir. Eve teslimat seçenegini tercih eden kullanıcılar için asagıdaki sartlar geçerlidir.

 

Teslimat Adresi                    : ........

Teslim Edilecek Kisi                        : ........

Fatura Adresi                       : ........

 

Teslimat kargo sirketi aracılıgı ile Alıcının yukarıda belirtilen adresinde elden teslim edilecektir. Teslim anında alıcının adresinde bulunmaması durumunda dahi SATICI edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmis olarak kabul edilecektir. Bu nedenle, alıcının ürünü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile ürünün kargo sirketinde beklemis olması ve/veya kargonun SATICI'ya geri iade edilmesinden dolayı da olusan giderler de ALICI'ya aittir.

 

Kargo Ücreti: Kargo fiyatı siparis toplam tutarına eklenmekte ve müsteri tarafından ödenmektedir. Ürün bedeline dahil degildir.

 

 

MADDE 4 - GENEL HÜKÜMLER

 

4.1. ALICI, www.b2begn.com internet sitesinde sözlesme konusu ürünün temel nitelikleri, satıs fiyatı ve ödeme sekli ile teslimata iliskin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi oldugunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdigini beyan eder.

 4.2. Sözlesme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi asmamak kosulu ile her bir ürün için ALICI'nın yerlesim yerinin uzaklıgına baglı olarak internet sitesinde ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdigi adresteki kisi/kurulusa teslim edilir.

 4.3. Sözlesme konusu ürün, ALICI'dan baska bir kisi/kurulusa teslim edilecek ise, teslim edilecek kisi/kurulusun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

 4.4. SATICI, sözlesme konusu ürünün saglam, eksiksiz, sipariste belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

 4.5. Sözlesme konusu ürünün teslimatı için isbu sözlesmenin imzalı nüshasının SATICI'ya ulastırılmıs olması ve bedelinin ALICI'nın tercih ettigi ödeme sekli ile ödenmis olması sarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülügünden kurtulmus kabul edilir.

 4.6. Ürünün tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının ALICI'nın kusurundan kaynaklanmayan bir sekilde yetkisiz kisilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kurulusun ürün bedelini SATICI'ya ödememesi halinde, ALICI'nın kendisine teslim edilmis olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde SATICI'ya gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI'ya aittir.

 4.7. Garanti belgesi ile satılan ürünlerden olan veya olmayan ürünlerin arızalı veya bozuk olanlar, (ayıplı) garanti sartları içinde gerekli onarımın yetkili servise yaptırılması için SATICI'ya gönderilebilir, bu takdirde kargo giderleri SATICI tarafından karsılanacaktır.

  MADDE 5 - CAYMA HAKKI

 ALICI, sözlesme konusu ürünün kendisine veya gösterdigi adresteki kisi/kurulusa tesliminden itibaren 7 gün içinde malı redederek cayma hakkına sahiptir. Tüketicinin cayma bildiriminin satıcıya ulastıgı tarihten itibaren 10 gün içinde ürün bedeli ALICI'ya iade edilir.(bkz Mesafeli Sözlesmeler Hakkında Yönetmelik madde 9/2) Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli SATICI tarafından karsılanır.

 Tüketicinin hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı teslim aldıgı veya sözlesmenin imzalandıgı tarihten itibaren yedi gün içerisinde malı veya hizmeti reddederek sözlesmeden cayma hakkının var oldugunu ve cayma bildiriminin SATICI veya saglayıcıya ulasması tarihinden itibaren tüm parçaları ve ambalajı tamam olarak geri almayı taahhüt edriz. Cayma hakkı EGN DIŞ  TİC. A.Ş. merkezi tarafından ürünün teslim anında yapılacak kontrol sonrasında onaylanacaktır. Birden fazla ürün içeren faturalarda; ürün sayısı ve/veya ürün bedelleri toplamı; ödeme, kargo ve/veya fiyat avantajı saglıyorsa, iade ürün bedelleri üzerinde anlasmazlık olusmaması için, faturadaki tüm ürünlerin iade edilmesi gerekmektedir.

  MADDE 6 - CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

 Niteligi itibarıyla iade edilemeyecek ürünler, tek kullanımlık veya dönemsel ürünler için cayma hakkı kullanılamaz. Ürünlerde cayma hakkının kullanılması, ürünün ambalajının açılmamıs, bozulmamıs ve ürünün kullanılmamıs olması sartına baglıdır.

  MADDE 7 - TEMERRÜT HÜKÜMLERİ

 Tarafların isbu sözlesmeden kaynaklarından edimlerini yerine getirmemesi durumunda Borçlar Kanunu'nun 106-108.maddesinde yer alan Borçlunun Temerrüdü hükümleri uygulanacaktır.

 Temerrüt durumlarında, herhangi bir tarafın edimlerini süresi içinde haklı bir sebebi olmaksızın yerine getirmemesi durumunda diger taraf söz konusu edimin yerine getirilmesi için edimini yerine getirmeyen tarafa 7 günlük süre verecektir. Bu süre zarfında da yerine getirilmesi durumunda edimini yerine getirmeyen taraf mütemerrit olarak addolunacak ve alacaklı edimin ifasını talep etmek suretiyle malın teslimini, ve/veya sözlesmenin feshini ve bedelin iadesini talep etme hakkına sahiptir.

EGN DIŞ  TİC. A.Ş. isbu yükümlülügünü yerine getirmesini engelleyebilecek mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefetleri, ulasımın kesilmesi, yangın ,deprem, sel baskını gibi olaganüstü olaylar nedeni ile sözlesme konusu ürünü süresi içerisinde teslim edemez ise , Bu tip durumlarda ALICI, EGN DIŞ  TİC. A.Ş.’in hiçbir sorumlulugu olmadıgını, siparisin iptal edilmesini veya teslimat süresinin engelleyici durumunun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI’nın siparisi iptal etmesi halinde ödedigi tutar 10 gün içerisinde kendisine ödenir.(kredi kartı ile yapılan taksitli alısverislerde ise kredi kartına iade için yukarıdaki prosedür ALICI tarafından kabul edilir).

  MADDE 8 - YETKİLİ MAHKEME

 ALICI sikâyet ve itirazları konusunda basvurularını Bakanlıkça her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde ALICI’nın mal veya hizmeti satın aldıgı veya ikametgâhının bulundugu yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapılabilir.Siparisin gerçeklesmesi durumunda ALICI isbu sözlesmenin tüm kosullarını kabul etmis sayılır.

 

 SATICI: EGN DIŞ TİC.AŞ.

 

 ALICI: ........

 

Tarih: ........